Code khuyến mãi Thời Trang Ivy Moda, max 150K đơn từ 599K