Code khuyến mãi Ngành Bách Hóa Online, max 50K đơn từ 250K