Code khuyến mãi Mắt kính Lily, max 100K đơn từ 249K