Code khuyến mãi Áp dụng ngành Thời Trang Nam, max 100K cho đơn 350K