Code khuyến mãi Áp dụng cho các thiết bị Điện Tử, max 1Tr đơn từ 3Tr