Code khuyến mãi Áp dụng cho 5 ngành Tiêu Dùng, max 80K đơn từ 250K