Code khuyến mãi 9H: Ngành Thời Trang, max 50K đơn từ 0Đ