Code khuyến mãi 9H: Áp dụng thanh toán Airpay, max 30K từ 100K