Code khuyến mãi 9H: Áp dụng Hoàn Xu Xtra, max 50K đơn từ 0Đ