Code khuyến mãi 9H: Áp dụng cho hàng Quốc Tế, max 100K đơn từ 100K