Code khuyến mãi 15H :Sản phẩm của Shop KT Clothing Studio, max 15K đơn từ 99K