Code khuyến mãi 12H: Chương trình Ưu Đãi Trăm Tỷ, max 150K đơn 1 Triệu