Code khuyến mãi 12H: Chương trình Trăm Tỷ Ưu Đãi, max 150K đơn từ 1Tr