Code khuyến mãi 12H: Áp dụng sản phẩm của Lykry, max 22K đơn từ 50K