Code khuyến mãi 0H: Ưu đãi trăm tỷ, max 50K đơn từ 300K