Code giảm giá Thương hiệu sữa Enfa, max 100K đơn từ 500K