Code giảm giá Thương hiệu mỹ phẩm Sulwhasooo, max 100K đơn từ 500K