Code giảm giá Sản phẩm hoàn xu xtra, max 50K đơn từ 200K