Code giảm giá Sản phẩm của Shop BILL HOUSE, max 50K đơn từ 300K