Code giảm giá Phụ kiện thời trang, max 50K từ 150K