Code giảm giá Ngành Bách Hóa Online, max 100K đơn từ 300K