Code giảm giá Một số sản phẩm, max 100K đơn từ 300K