Code giảm giá Chương trình ngày hội người bán, max 50K đơn từ 99K