Code giảm giá Áp dụng sản phẩm chăm sóc thú cưng, max 70K đơn từ 400K