Code giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang Nữ, max 150K đơn từ 929K