Code giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang, max 50K đơn 300K