Code giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang, max 30K đơn từ 0Đ