Code giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang, max 100K đơn 350K