Code giảm giá Áp dụng ngành Thời Trang Mall, max 150K đơn từ 599K