Code giảm giá Áp dụng Ngành Bách Hóa, max 50K đơn từ 399K