Code giảm giá Áp dụng cho nhiều sản phẩm, max 50K đơn từ 99K