Code giảm giá Áp dụng cho nhà sách, max 100K đơn từ 99K