Code giảm giá Áp dụng cho ngành Đời Sống, max 100K đơn từ 50K