Code giảm giá Áp dụng cho Hoàn xu Xtra, max 100K đơn từ 250K