Code giảm giá Ap dụng cho 4 ngành Đời Sống, max 50K đơn từ 300K