Code giảm giá 9H: Áp dụng khi thanh toán AirPay cho đơn từ 0Đ