Code giảm giá 9H: Áp dụng cho 4 ngành Đời Sống, max 100K đơn từ 150K