Code giảm giá 21H: Áp dụng Toàn Sàn Shopee, max 50K đơn từ 350K