Code giảm giá 15H: Thời Trang Hoàn Xu Xtra, max 111K đơn 0Đ