Code giảm giá 15H: Sản phẩm của Shop MG STUDIO, max 15K đơn từ 99K