Code giảm giá 15H: Sản phẩm của Shop MengQI, max 15K đơn từ 99K