Code giảm giá 15H:Sản phẩm của Shop Candy Jewelry, max 15K đơn từ 99K