Code giảm giá 15H: Hầu hết Hàng Quốc Tế, max 50K đơn từ 250K