Code giảm giá 15H: Chương trình Trăm Tỷ Ưu Đãi, max 150K đơn từ 1 Triệu