Code giảm giá 15H: Áp dụng cho Shop Konka Vietnam, max 15K đơn 99K