Code giảm giá 14H: Sản phẩm từ Bayer cho đơn từ 299K