Code giảm giá 12H: Chương trình Ưu Đãi Trăm Tỷ, max 60K đơn 300K