Code giảm giá 12H: Áp dụng sản phẩm của MeiYanQiong, max 22K đơn từ 50K