Code giảm giá 12H: Áp dụng cho shop CHEFMADE, max 22K đơn từ 50K