Code giảm giá 12H: Áp dụng cho nhiều sản phẩm cho đơn từ 150K